Mkurugenzi Mtendaji
Eng. Mayunga A. Kashilimu
Mkurugenzi Mtendaji
Mwenyekiti wa Bodi
Bw. Dick L. Mlimuka
Mwenyekiti wa Bodi

Bei za Majisafi

1 TABORA
2 KALIUA
3 URAMBO
4 SIKONGE
5 ISIKIZYA
TABORA (Bei Kwa Lita 1000)
Majumbani 1,950.00 TZS
Biashara 2,870.00 TZS
Taasisi 2,780.00 TZS
Viwanda 2,900.00 TZS
Magati 1,500.00 TZS
KALIUA (Bei Kwa Lita 1000)
Majumbani 2,000.00 TZS
Biashara 2,000.00 TZS
Taasisi 2,000.00 TZS
Viwanda 2,000.00 TZS
Magati 2,000.00 TZS
URAMBO (Bei Kwa Lita 1000)
Majumbani 1,100.00 TZS
Biashara 1,340.00 TZS
Taasisi 1,340.00 TZS
Viwanda 0.00 TZS
Magati 1,100.00 TZS
SIKONGE (Bei Kwa Lita 1000)
Majumbani 1,390.00 TZS
Biashara 1,625.00 TZS
Taasisi 1,565.00 TZS
Viwanda 0.00 TZS
Magati 1,500.00 TZS
ISIKIZYA (Bei Kwa Lita 1000)
Majumbani 2,000.00 TZS
Biashara 2,000.00 TZS
Taasisi 2,000.00 TZS
Viwanda 2,000.00 TZS
Magati 2,000.00 TZS

Njia za Malipo