Ofisi za Wizara
Anwani/Mahali
54 BR BOMA,
S.L.P 147,
45113 GONGONI,
TABORA.
maji@tuwasa.go.tz
0800780063
(+255)262604593
(+255)262604593
Anwani/Mahali
P. O. Box 147
Sikonge, Tabora
maji@tuwasa.go.tz
0800780063
(+255)262604593
(+255)262604593
Anwani/Mahali
S.L.P 147,
Urambo, Tabora.
maji@tuwasa.go.tz
0800780063
(+255)262604593
(+255)262604593
Anwani/Mahali
S.L.P 147,
Isikizya, Tabora
maji@tuwasa.go.tz
0800780063
(+255)262604593
(+255)262604593
Anwani/Mahali
P. O. Box 147
Kaliua, Tabora
maji@tuwasa.go.tz
0800780063
(+255)262604593
(+255)262604593