Visima

Visima Vifupi/Visima ni Vyanzo vingine vya Maji huko Tabora. Kaya nyingi katika Mji wa Urambo zinapata huduma ya maji kutoka katika visima vifupi/Visima vifupi. Kuna ongezeko la wateja kutokana na ukuaji wa kasi wa Mji wa Urambo unaosababisha upungufu wa maji (chanzo cha maji kutokuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya maji. Serikali imepanga kufikisha huduma ya maji kutoka Ziwa Victoria kupitia Mradi wa 28 wa Maendeleo ya Mji mdogo